بهترین راه برای خراب نشدن میوه های اضافی خشک کردن آن هاست. این میوه ها حتی پس از خشک شدن خوشمزه تر هم می شوند. چگونه میوه ها را خشک کنیم؟ چندین روش برای خشک کردن میوه ها وجود دارد که معمول ترین و ابتد...