تضمین قیمت و کیفیت تضمین قیمت و کیفیت
تحویل سریع تحویل سریع
ارسال رایگان ارسال رایگان: بالای 1,000,000 تومان
از 8 صبح تا 8صبح از 8 صبح تا 8صبح
Separator
نان تنوری سبوس داروبدون جوش شیرین
هر عدد 20,000 تومان
نان تنوری سبوس داروبدون جوش شیرین
سطل ماست خانگی
هر کیلوگرم 52,900 تومان
سطل ماست خانگی
بسته نیم کیلویی شاتوت یخ زده
هر ظرف 99,000 تومان
بسته نیم کیلویی شاتوت یخ زده
ظرف سرشیرخانگی
هر عدد 55,000 تومان
ظرف  سرشیرخانگی
بسته سبزی خوردن تازه
هر بسته 29,000 تومان
بسته سبزی خوردن تازه
برگه زردالوافتابی
هر بسته 150,000 تومان
برگه زردالوافتابی
آب زردآلو طبیعی یخ زده یک لیتری
هر عدد 120,000 تومان
آب زردآلو طبیعی یخ زده
قرمه گوشت گوسفندی تازه خوشمزه ومقوی کارخودم
هر عدد 139,000 تومان
قرمه گوشت گوسفندی تازه
بسته زیتون شمال
هر بسته 55,000 تومان
بسته زیتون شمال
بطری نیم لیتری اب پرتقال تازه
هر عدد 77,000 تومان
بطری نیم لیتری اب پرتقال تازه
بسته زغال اخته یخ زده
هر بسته 100,000 تومان
بسته زغال اخته یخ زده
بطری یک لیتری شیر
هر کیلوگرم 35,000 تومان
بطری یک لیتری شیر
اووکادوایرانی
هر عدد 85,000 تومان
اووکادوایرانی
کاهوفرانسوی
هر بسته 49,000 تومان
کاهوفرانسوی
سیرسیاه دکتربیز
هر بسته 281,000 تومان
سیرسیاه دکتربیز
جلبک اسپیرولینا
هر بسته 120,000 تومان
جلبک اسپیرولینا
به عالی
هر کیلوگرم 63,000 تومان
به عالی
بسته سه کیلویی پرتقال ابگیری
هر کیلوگرم 23,700 تومان
بسته سه کیلویی پرتقال ابگیری
پرتقال تک پلاستیک شیرین
هر کیلوگرم 64,900 تومان
پرتقال تک پلاستیک شیرین
بطری یک لیتری شربت البالوخانگی
هر بطری 129,000 تومان
بطری یک لیتری شربت البالوخانگی
شیشه شورگل کلم وهویج
هر بسته 49,000 تومان
شیشه شورگل کلم وهویج
بطری یک لیتری اب توت فرنگی وموز
هر بطری 199,000 تومان
بطری یک لیتری اب توت فرنگی وموز
مربای بالنگ خانگی
هر عدد 97,000 تومان
مربای بالنگ خانگی
بسته قارچ سفیدوعالی
هر بسته 75,000 تومان
*بسته قارچ سفیدوعالی
آب الوچه ترش یخ زده
هر بطری 60,000 تومان
آب الوچه ترش یخ زده
بسته نان خشک
هر بسته 125,000 تومان
بسته نان خشک
کیوی
هر کیلوگرم 71,000 تومان
کیوی
بطری نخودفرنگی خانگی
هر بطری 55,000 تومان
کارخودمون یک کیلویی
بطری نخودفرنگی خانگی
بسته انبه خشک افتاب خشک
هر بسته 350,000 تومان
بسته انبه خشک
بسته گردوخشک عالی هرکیلو350تومان
هر بسته 200,000 تومان
بسته گردوخشک عالی
سرکه سیب خانگی
هر عدد 57,000 تومان
بطری یک لیتری
سرکه سیب خانگی
سرکه انگورخانگی
هر عدد 57,000 تومان
بطری یک لیتری
سرکه انگورخانگی
پرتقال توسرخ
هر کیلوگرم 38,900 تومان
پرتقال توسرخ
پرتقال تامسون
هر کیلوگرم 38,900 تومان
پرتقال تامسون
شربت البالوخانگی
هر عدد 95,000 تومان
شربت البالوخانگی
زنجبیل بسته 125 گرمی
هر بسته 50,000 تومان
زنجبیل
موزخارجی
هر کیلوگرم 95,000 تومان
موزخارجی
زردک
هر کیلوگرم 26,000 تومان
زردک
بسته پاپایاخشک
هر عدد 150,000 تومان
بسته پاپایاخشک
شابلوط تازه
هر بسته 150,000 تومان
شابلوط تازه
بطری اب انارخالص خالص ابتدادانه میشودوشستشووابگیری وصاف میشودوبطری میشود
هر بطری یک لیتری 120,000 تومان
بطری اب انارخالص خالص
بسته گیلاس تک دانه یخ زده
هر بسته 145,000 تومان
بسته گیلاس تک دانه یخ زده
مربای توت فرنگی خانگی بطری نیم کیلویی
هر عدد 87,000 تومان
مربای توت فرنگی خانگی
بسته موسیرتازه
هر بسته 120,000 تومان
بسته موسیرتازه
بطری یک لیتری شیرموز خوشمزه وعالی
هر عدد 99,000 تومان
بطری یک لیتری شیرموز
مغز گردو درجه یک امسالی
هر بسته 200,000 تومان
مغز گردو درجه یک امسالی
گردو خشک امسالی
هر کیلوگرم 287,000 تومان
گردو خشک امسالی
بطری نیم کیلویی رب به شادی اوروتقویت کننده قلب
هر عدد 128,000 تومان
بطری نیم کیلویی رب به
گریفروت توسرخ
هر کیلوگرم 22,000 تومان
گریفروت توسرخ
میوه کاکتوس
هر کیلوگرم 87,000 تومان
میوه کاکتوس
بطری یک لیتری اب هویچ
هر بطری 55,000 تومان
بطری یک لیتری اب هویچ
بسته 5کیلویی لیموترش مخصوص ابگیری
هر کیلوگرم 15,000 تومان
بسته 5کیلویی لیموترش مخصوص ابگیری
لیموشیرین
هر کیلوگرم 45,000 تومان
لیموشیرین
لیموترش
هر کیلوگرم 18,500 تومان
لیموترش
رب گوجه خانگی کارخودمون
هر عدد 88,000 تومان
رب گوجه خانگی
بسته 4تایی سبوس لایه دوم برنج قهوه ایی
هر بسته 30,000 تومان
بسته 4تایی سبوس لایه دوم برنج قهوه ایی
انگور ریش بابا
هر کیلوگرم 33,000 تومان
انگور ریش بابا
سیب سبزترش فرانسوی
هر بسته 159,000 تومان
سیب سبزترش فرانسوی
بطری یک لیتری اب البالو خانگی وطبیعی
هر عدد 120,000 تومان
بطری یک لیتری اب البالو
نارنگی بندری
هر کیلوگرم 83,900 تومان
نارنگی بندری
نارنگی پیوندی
هر کیلوگرم 51,900 تومان
نارنگی پیوندی
بسته 9تایی تخم مرغ
هر عدد 5,900 تومان
بسته 9تایی تخم مرغ
مربای زنجبیل خانگی
هر عدد 128,000 تومان
مربای زنجبیل خانگی
ظرف ماسینه طبس
هر عدد 45,000 تومان
ظرف ماسینه طبس
سیب درختی قرمز
هر کیلوگرم 44,900 تومان
سیب درختی قرمز
بسته توت فرنگی فریزشده محلی 700 گرمی
هر بسته 135,000 تومان
بسته توت فرنگی فریزشده محلی
بسته تو ت فرنگی خشک محلی افتاب خشک
هر بسته 250,000 تومان
بسته تو ت فرنگی خشک محلی
آناناس
هر عدد 330,000 تومان
آناناس
ماست وموسیر
هر ظرف 55,000 تومان
ماست وموسیر
شیشه شیره نیم کیلویی انگور(خانگی )
هر عدد 100,000 تومان
شیشه شیره نیم کیلویی انگور(خانگی )
بطری اب معدنی کوچک
هر عدد 5,000 تومان
بطری اب معدنی کوچک
بطری یک لیتری اب شاتوت کارخودمون
هر بطری 150,000 تومان
بطری یک لیتری اب شاتوت
انار می خوش فوق سوپر
هر کیلوگرم 77,000 تومان
انار می خوش فوق سوپر
انارشیرین عالی
هر کیلوگرم 88,000 تومان
انارشیرین عالی
بسته زردچوبه
هر بسته 55,000 تومان
بسته زردچوبه
پنیرمحلی تازه
هر بسته 75,000 تومان
پنیرمحلی تازه
بسته توت فرنگی خشک عالی
هر بسته 200,000 تومان
بسته توت فرنگی خشک عالی
اب توت فرنگی محلی وموزوکیوی
هر بطری یک لیتری 199,000 تومان
اب توت فرنگی محلی وموزوکیوی
بلال مکزیکی
هر کیلوگرم 39,000 تومان
بلال مکزیکی
سیب زرد
هر کیلوگرم 48,000 تومان
سیب زرد
ترشی انبه خانگی اصل
هر عدد 200,000 تومان
ترشی انبه خانگی اصل
بسته توت فرنگی
هر بسته 99,000 تومان
بسته توت فرنگی
آب نارنج عالی بطری یک لیتری فریزشده
هر عدد 55,000 تومان
آب نارنج عالی
بطری یک لیتری اب هندوانه
هر عدد 50,000 تومان
بطری یک لیتری اب هندوانه
پنیرمحلی تازه
هر بسته 75,000 تومان
پنیرمحلی تازه
اجلیل میوه ایی افتاب خشک الوپاپایاسیب درختی الوچه البالوگیلاس انجیرشلیل
هر کیلوگرم 250,000 تومان
اجلیل میوه ایی افتاب خشک
مربای زغال اخته خانگی کارخودمون
هر عدد 100,000 تومان
مربای زغال اخته خانگی
مربای نیم کیلویی خانگی کانکوات کارخودمون تمیزوبهداشتی وبدون موادنگهدارنده
هر عدد 60,000 تومان
مربای نیم کیلویی خانگی کانکوات
غوره غوره
هر عدد 120,000 تومان
غوره غوره
روغن گاو
هر عدد 320,000 تومان
روغن گاو
آب زردآلو
هر عدد 65,000 تومان
آب زردآلو
روغن گوسفند
هر عدد 1,000,000 تومان
روغن گوسفند
پودر موسیر کارخودمان
هر بسته 50,000 تومان
پودر موسیر
انبه پاکستانی فریز شده
هر کیلوگرم 135,000 تومان
انبه پاکستانی فریز شده
قهوه یزدی هامیس
هر بسته 90,000 تومان
قهوه یزدی هامیس
نخ دندان کمانی ماهان 30 عددی
هر بسته 25,000 تومان
نخ دندان کمانی ماهان
گل گاو زبان
هر بسته 100,000 تومان
گل گاو زبان
کدو مسمایی
هر کیلوگرم 26,000 تومان
کدو مسمایی
کدو حلوایی
هر کیلوگرم 16,500 تومان
کدو حلوایی
سیرخشک
هر کیلوگرم 104,000 تومان
سیرخشک
کلم برگ
هر کیلوگرم 12,500 تومان
کلم برگ
کلم قرمز
هر کیلوگرم 14,900 تومان
کلم قرمز
کاهو پیچ صادراتی
هر کیلوگرم 32,000 تومان
کاهو پیچ صادراتی
گل کلم
هر کیلوگرم 23,000 تومان
گل کلم
چغندرک
هر کیلوگرم 25,000 تومان
چغندرک
کلم بروکلی
هر بسته 65,000 تومان
کلم بروکلی
هویج
هر کیلوگرم 11,500 تومان
هویج
هویج بسته 3کیلویی
هر کیلوگرم 9,500 تومان
هویج بسته 3کیلویی
پیاززردوسفید
هر کیلوگرم 21,400 تومان
پیاززردوسفید
فلفل دلمه
هر کیلوگرم 33,000 تومان
فلفل دلمه
گوجه 8عددتقریبایک کیلو
هر کیلوگرم 22,900 تومان
گوجه
گوجه گیلاسی
هر بسته 90,000 تومان
گوجه گیلاسی
بادمجان
هر کیلوگرم 28,000 تومان
بادمجان
شلغم 8عددتقریبایک کیلو
هر کیلوگرم 14,700 تومان
شلغم
لبو
هر کیلوگرم 20,000 تومان
لبو
سیب زمینی نو
هر کیلوگرم 15,900 تومان
سیب زمینی نو
فلفل میخی
هر کیلوگرم 48,000 تومان
فلفل میخی
خیارسبز
هر کیلوگرم 39,000 تومان
خیارسبز
بادمجان سرخ شده شیرین
هر بسته 85,000 تومان
بادمجان سرخ شده شیرین
سبزی خورشتی کارخودمون
هر کیلوگرم 55,000 تومان
سبزی خورشتی
لوبیاسبزعالی
هر کیلوگرم 40,000 تومان
لوبیاسبزعالی