تضمین قیمت و کیفیت تضمین قیمت و کیفیت
تحویل سریع تحویل سریع
ارسال رایگان ارسال رایگان: بالای 1,000,000 تومان
از 8 صبح تا 8صبح از 8 صبح تا 8صبح
Separator
نان تنوری سبوس داروبدون جوش شیرین
هر عدد 20,000 تومان
نان تنوری سبوس داروبدون جوش شیرین
بسته 25الی 30تایی برگ مو
هر عدد 25,000 تومان
بسته 25الی 30تایی برگ مو
بطری یک لیترشیرگاومحلی جوشیده شده
هر بطری یک لیتری 35,000 تومان
بطری یک لیترشیرگاومحلی جوشیده شده
بسته باقلادولپه امسالی
هر کیلوگرم 245,000 تومان
بسته باقلادولپه امسالی
ظرف سرشیرخانگی
هر عدد 55,000 تومان
ظرف  سرشیرخانگی
بسته سبزی خوردن تازه
هر بسته 29,000 تومان
بسته سبزی خوردن تازه
برگه شلیل خشک افتاب خشک ترش خوشمزه
هر کیلوگرم 350,000 تومان
برگه شلیل خشک افتاب خشک
قرمه گوشت گوسفندی تازه خوشمزه ومقوی کارخودم
هر عدد 350,000 تومان
قرمه گوشت گوسفندی تازه
بسته زیتون شمال
هر بسته 55,000 تومان
بسته زیتون شمال
بطری نیم لیتری اب پرتقال تازه
هر عدد 77,000 تومان
بطری نیم لیتری اب پرتقال تازه
بسته زغال اخته یخ زده
هر بسته 100,000 تومان
بسته زغال اخته یخ زده
ظرف بلال بخارپزطعم دار
هر عدد 30,000 تومان
ظرف بلال بخارپزطعم دار
اووکادو
هر عدد 135,000 تومان
اووکادو
کاهوفرانسوی
هر بسته 49,000 تومان
کاهوفرانسوی
سیرسیاه دکتربیز
هر بسته 325,000 تومان
سیرسیاه دکتربیز
پرتقال تک پلاستیک شیرین
هر کیلوگرم 78,000 تومان
پرتقال تک پلاستیک شیرین
بطری یک لیتری شربت البالوخانگی
هر بطری 200,000 تومان
بطری یک لیتری شربت البالوخانگی
هندونه 5کیلویی
هر کیلوگرم 15,500 تومان
هندونه 5کیلویی
شیشه شورگل کلم وهویج
هر بسته 49,000 تومان
شیشه شورگل کلم وهویج
خربزه مشهدی
هر کیلوگرم 42,000 تومان
خربزه مشهدی
مربای بالنگ خانگی
هر عدد 250,000 تومان
مربای بالنگ خانگی
بسته قارچ سفیدوعالی
هر بسته 75,000 تومان
*بسته قارچ سفیدوعالی
تمرهندی
هر بسته 200,000 تومان
تمرهندی
بسته نان خشک
هر بسته 125,000 تومان
بسته نان خشک
انبه پاکستانی
هر کیلوگرم 135,000 تومان
انبه پاکستانی
سرکه سیب خانگی
هر عدد 57,000 تومان
بطری یک لیتری
سرکه سیب خانگی
سرکه انگورخانگی
هر عدد 57,000 تومان
بطری یک لیتری
سرکه انگورخانگی
زنجبیل بسته 125 گرمی
هر بسته 50,000 تومان
زنجبیل
موزخارجی
هر کیلوگرم 96,000 تومان
موزخارجی
بسته پاپایاخشک
هر عدد 150,000 تومان
بسته پاپایاخشک
دوغ یک لیتری خانگی گاو
هر عدد 25,000 تومان
دوغ یک لیتری خانگی گاو
شابلوط تازه
هر بسته 150,000 تومان
شابلوط تازه
گیلاس تک دانه
هر کیلوگرم 320,000 تومان
گیلاس تک دانه
ازگیل شیرین شمال
هر کیلوگرم 320,000 تومان
ازگیل شیرین شمال
زردالوعالی
هر کیلوگرم 155,000 تومان
زردالوعالی
مربای توت فرنگی خانگی بطری نیم کیلویی
هر عدد 87,000 تومان
مربای توت فرنگی خانگی
البالوعالی
هر کیلوگرم 155,000 تومان
البالوعالی
لواشک خانگی کارخودمون
هر عدد 25,000 تومان
لواشک خانگی کارخودمون
کشک تازه گاو خانگی
هر کیلوگرم 350,000 تومان
کشک تازه گاو خانگی
بطری یک لیتری شیرموز خوشمزه وعالی
هر عدد 99,000 تومان
بطری یک لیتری شیرموز
کاسه توت سفید
هر عدد 65,000 تومان
کاسه توت سفید
توت سیاه
هر کیلوگرم 120,000 تومان
توت سیاه
بطری نیم کیلویی رب به شادی اوروتقویت کننده قلب
هر عدد 128,000 تومان
بطری نیم کیلویی رب به
گریفروت توسرخ
هر کیلوگرم 22,000 تومان
گریفروت توسرخ
میوه کاکتوس
هر کیلوگرم 87,000 تومان
میوه کاکتوس
بطری یک لیتری اب طالبی
هر بطری 65,000 تومان
بطری یک لیتری اب طالبی
لیموترش تک پلاستیک
هر کیلوگرم 85,000 تومان
لیموترش تک پلاستیک
لیموشیرین
هر کیلوگرم 45,000 تومان
لیموشیرین
لیموترش سبز
هر کیلوگرم 78,000 تومان
لیموترش سبز
رب گوجه خانگی کارخودمون
هر عدد 88,000 تومان
رب گوجه خانگی
بسته 4تایی سبوس لایه دوم برنج قهوه ایی
هر بسته 15,000 تومان
بسته 4تایی سبوس لایه دوم برنج قهوه ایی
قهوه فوری گانودرمادکتربیز
هر بسته 45,000 تومان
قهوه فوری گانودرمادکتربیز
سیب سبزترش فرانسوی
هر بسته 159,000 تومان
سیب سبزترش فرانسوی
شلیل عالی
هر کیلوگرم 320,000 تومان
شلیل عالی
بطری یک لیتری اب البالو خانگی وطبیعی
هر عدد 120,000 تومان
بطری یک لیتری اب البالو
بطری نیم کیلوی ماست محلی
هر ظرف 20,000 تومان
بطری نیم کیلوی ماست محلی
بسته 10تایی تخم مرغ
هر عدد 7,000 تومان
بسته 10تایی تخم مرغ
مربای زنجبیل خانگی
هر عدد 128,000 تومان
مربای زنجبیل خانگی
ظرف ماسینه طبس
هر عدد 45,000 تومان
ظرف ماسینه طبس
توت فرنگی محلی
هر کیلوگرم 208,000 تومان
توت فرنگی محلی
بسته تو ت فرنگی خشک محلی افتاب خشک
هر بسته 250,000 تومان
بسته تو ت فرنگی خشک محلی
کمپوت اناناس بزرگ
هر عدد 149,000 تومان
کمپوت اناناس بزرگ
کمپوت اناناس کوچک
هر عدد 99,000 تومان
کمپوت اناناس کوچک
ماست وموسیر
هر ظرف 55,000 تومان
ماست وموسیر
شیشه شیره نیم کیلویی انگور(خانگی )
هر عدد 100,000 تومان
شیشه شیره نیم کیلویی انگور(خانگی )
مویز آفتابی کارخودمون وافتابی میباشد
هر کیلوگرم 250,000 تومان
مویز آفتابی
بطری اب معدنی کوچک
هر عدد 6,000 تومان
بطری اب معدنی کوچک
بطری یک لیتری اب شاتوت کارخودمون
هر بطری 150,000 تومان
بطری یک لیتری اب شاتوت
بسته زردچوبه
هر بسته 55,000 تومان
بسته زردچوبه
پنیرمحلی تازه
هر بسته 75,000 تومان
پنیرمحلی تازه
بسته توت فرنگی خشک عالی
هر بسته 200,000 تومان
بسته توت فرنگی خشک عالی
برگه زردالوی خانگی آفتابی
هر کیلوگرم 350,000 تومان
برگه زردالوی خانگی آفتابی
اب توت فرنگی محلی وموزوکیوی
هر بطری یک لیتری 199,000 تومان
اب توت فرنگی محلی وموزوکیوی
هلونوبرانه
هر کیلوگرم 195,000 تومان
هلونوبرانه
سیب زرد
هر کیلوگرم 85,000 تومان
سیب زرد
الوچه
هر کیلوگرم 120,000 تومان
الوچه
ترشی انبه خانگی اصل
هر عدد 200,000 تومان
ترشی انبه خانگی اصل
بسته توت فرنگی
هر بسته 99,000 تومان
بسته توت فرنگی
آب نارنج عالی بطری یک لیتری فریزشده
هر عدد 55,000 تومان
آب نارنج عالی
طالبی
هر کیلوگرم 44,000 تومان
طالبی
بطری یک لیتری اب هندوانه
هر عدد 50,000 تومان
بطری یک لیتری اب هندوانه
پنیرمحلی تازه
هر بسته 75,000 تومان
پنیرمحلی تازه
اجلیل میوه ایی افتاب خشک الوپاپایاسیب درختی الوچه البالوگیلاس انجیرشلیل
هر کیلوگرم 250,000 تومان
اجلیل میوه ایی افتاب خشک
ماست وموسیر
هر عدد 45,000 تومان
ماست وموسیر
مربای نیم کیلویی خانگی کانکوات کارخودمون تمیزوبهداشتی وبدون موادنگهدارنده
هر عدد 60,000 تومان
مربای نیم کیلویی خانگی کانکوات
غوره غوره
هر عدد 120,000 تومان
غوره غوره
روغن گاوخانگی کارخودمون
هر عدد 550,000 تومان
روغن گاوخانگی
روغن گوسفند
هر عدد 1,450,000 تومان
روغن گوسفند
پودر موسیر کارخودمان
هر بسته 50,000 تومان
پودر موسیر
انبه پاکستانی فریز شده
هر کیلوگرم 135,000 تومان
انبه پاکستانی فریز شده
قهوه یزدی هامیس
هر بسته 90,000 تومان
قهوه یزدی هامیس
نخ دندان کمانی ماهان 30 عددی
هر بسته 25,000 تومان
نخ دندان کمانی ماهان
دوغ یک لیتری خانگی گوسفندی
هر عدد 35,000 تومان
دوغ یک لیتری خانگی گوسفندی
گل گاو زبان
هر بسته 100,000 تومان
گل گاو زبان
سبزی خوردن عالی
هر بسته 29,000 تومان
سبزی خوردن عالی
سبزی کوکو شسته شده ، خرد شده ، تازه و بهداشتی
هر کیلوگرم 65,000 تومان
سبزی کوکو
سبزی پلویی شسته شده ، خرد شده ، تازه و بهداشتی
هر کیلوگرم 65,000 تومان
سبزی پلویی
بطری ابلیموی خانگی تازه امسالی
هر عدد 85,000 تومان
بطری ابلیموی خانگی تازه امسالی
بطری نخودفرنگی خانگی
هر بطری 125,000 تومان
کارخودمون یک کیلویی
بطری نخودفرنگی خانگی
سرکه هلو
هر عدد 50,000 تومان
سرکه هلو
مغزبادام کاغدی شیرین
هر بسته 200,000 تومان
مغزبادام کاغدی شیرین
بسته پیازداغ عالی
هر بسته 65,000 تومان
بسته پیازداغ عالی
سرکه خرمایک لیتری
هر عدد 45,000 تومان
سرکه خرمایک لیتری
آبغوره شیرازی
هر عدد 55,000 تومان
آبغوره شیرازی
شویدبسته بندی خانگی
هر بسته 70,000 تومان
شویدبسته بندی خانگی
سبزی آشی
هر کیلوگرم 65,000 تومان
سبزی آشی
سبزی خورشتی کارخودمون
هر کیلوگرم 65,000 تومان
سبزی خورشتی
سبزی کوکویی کارخودمون
هر کیلوگرم 65,000 تومان
سبزی کوکویی
سبزی پلویی کارخودمون
هر کیلوگرم 65,000 تومان
سبزی پلویی
بسته سیرسرخ شده خلالی
هر بسته 60,000 تومان
بسته سیرسرخ شده خلالی
ترشی مخلوط خانگی
هر عدد 65,000 تومان
ترشی مخلوط خانگی
کدو مسمایی
هر کیلوگرم 26,000 تومان
کدو مسمایی
کدو حلوایی
هر کیلوگرم 25,000 تومان
کدو حلوایی
سیرخشک
هر کیلوگرم 260,000 تومان
سیرخشک
کلم برگ
هر کیلوگرم 12,500 تومان
کلم برگ
کلم قرمز
هر کیلوگرم 14,900 تومان
کلم قرمز
کاهوتمیزشده یزدی
هر کیلوگرم 20,000 تومان
کاهوتمیزشده یزدی
کاهو پیچ صادراتی
هر کیلوگرم 25,000 تومان
کاهو پیچ صادراتی
گل کلم
هر کیلوگرم 26,000 تومان
گل کلم
لوبیاسبزتمیزشده وخردشده
هر بسته 55,000 تومان
لوبیاسبزتمیزشده وخردشده
چغندر
هر کیلوگرم 22,000 تومان
چغندر
کلم بروکلی
هر بسته 65,000 تومان
کلم بروکلی
هویج
هر کیلوگرم 26,000 تومان
هویج
هویج بسته 3کیلویی
هر کیلوگرم 22,000 تومان
هویج بسته 3کیلویی
پیاززردوسفید
هر کیلوگرم 29,900 تومان
پیاززردوسفید
نخودفرنگی دون شده یخ زده
هر کیلوگرم 250,000 تومان
نخودفرنگی دون شده یخ زده
فلفل دلمه
هر کیلوگرم 45,000 تومان
فلفل دلمه
گوجه 8عددتقریبایک کیلو
هر کیلوگرم 20,000 تومان
گوجه
گوجه گیلاسی
هر بسته 90,000 تومان
گوجه گیلاسی
موسیرتازه
هر کیلوگرم 220,000 تومان
موسیرتازه
بادمجان
هر کیلوگرم 28,000 تومان
بادمجان
گوجه درختی
هر کیلوگرم 44,000 تومان
گوجه درختی
سیب زمینی نو
هر کیلوگرم 16,900 تومان
سیب زمینی نو
فلفل میخی
هر کیلوگرم 48,000 تومان
فلفل میخی
خیارسبز
هر کیلوگرم 26,000 تومان
خیارسبز
بسته کرفس تمیزشده
هر بسته 55,000 تومان
بسته کرفس تمیزشده
بادمجان سرخ شده شیرین
هر بسته 85,000 تومان
بادمجان سرخ شده شیرین
لوبیاسبزعالی
هر کیلوگرم 40,000 تومان
لوبیاسبزعالی