یکی از لذت های زندگیم خوردن پنیر و طالبی برای صبحونه است و وقتی متوجه این همه خاصیت تو این نعمت الهی شدم دلیل این رابطه عاشقانه ام با طالبی رو فهمیدم. طالبی یکی از بهترین منابع ویتامین آ است و مملو از...