لیمو و آبلیمو طبیعی یک منبع خوب برای تأمین ویتامین C است. اما امروز متأسفانه با تقلبهای زیادی که در تولید آبمیوهها،از جمله آبلیمومیبینیم.تهیه آبلیمو در خانهمطمئنترین راه برای بهره بردن از خواص لیمو اس...